Za ugodan rad preporučujemo korištenje internet preglednika Mozilla Firefox, koji možete preuzeti na http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/.

Nalazite se na arhivi e-učenje portala za ak. god. 2019./2020.

Studenti koji su e-učenje portal koristili u akademskoj godini 2019./2020., ukoliko to nastavnici dozvoljavaju, materijale s e-učenje kolegija mogu koristiti putem arhive:

Za kolegije koji se izvode u tekućoj akademskoj godini molimo da koristite novi e-učenje portal:


  Obavijesti

  Slika Ivica Petrinić
  Uskoro stiže novi Moodle 3.9.*
  napisao/la Ivica Petrinić - Utorak, 29 Rujan 2020, 12:47
   

  Na nekoliko sastavnica još traju dekanski rokovi pa će tek nakon 1. listopada biti moguće arhivirati e-kolegije ak. 2019./2020. godine. Sve što se nalazi na ovogodišnjem sustavu za online potporu učenju bit će nakon arhiviranja i dalje dostupno, ali na adresi http://ag2019-2020.e-ucenje.unipu.hr.

  S početkom nove ak. godine na novom e-učenju svim će nastavnicima biti omogućen pristup e-kolegijima na kojima su u ISVU sustavu ispravno evidentirani kao nositelji, ili izvođači. Ako neki kolegij nedostaje, ili je višak, molimo nastanike da hitno jave u studentsku referadu.


   
  Slika Ivica Petrinić
  Imamo prva tri kolegija u otvorenom pristupu!
  napisao/la Ivica Petrinić - Petak, 20 Ožujak 2020, 10:44
   
  Slika Ivica Petrinić
  Čitajte e-mail (@unipu.hr)
  napisao/la Ivica Petrinić - Nedjelja, 15 Ožujak 2020, 13:07
   

  Svaki će nastavnik svoje studente e-mailom obavijestiti o terminima i načinu održavanja e-nastave.

   
  Slika Ivica Petrinić
  Obavijest studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli o online održavanju nastave
  napisao/la Ivica Petrinić - Subota, 14 Ožujak 2020, 23:29
   

  Poštovani studenti, s obzirom na novonastalu situaciju nastava će se održavati online. Ovisno o specifičnostima kolegija i gradiva dio nastave održavat će se putem online emitiranja (u terminima dosadašnjeg rasporeda) dok će ostala nastava biti asinhrona tj. materijali će biti postavljeni na sustav e-učenja, a dodatne konzultacije će se odvijati i putem e-maila. Ispiti, kolokviji i sl. se odgađaju do daljnjeg.