Obavijesti

Uskoro stiže novi Moodle 3.9.*

 
Slika Ivica Petrinić
Uskoro stiže novi Moodle 3.9.*
napisao/la Ivica Petrinić - Utorak, 29 Rujan 2020, 12:47
 

Na nekoliko sastavnica još traju dekanski rokovi pa će tek nakon 1. listopada biti moguće arhivirati e-kolegije ak. 2019./2020. godine. Sve što se nalazi na ovogodišnjem sustavu za online potporu učenju bit će nakon arhiviranja i dalje dostupno, ali na adresi http://ag2019-2020.e-ucenje.unipu.hr.

S početkom nove ak. godine na novom e-učenju svim će nastavnicima biti omogućen pristup e-kolegijima na kojima su u ISVU sustavu ispravno evidentirani kao nositelji, ili izvođači. Ako neki kolegij nedostaje, ili je višak, molimo nastanike da hitno jave u studentsku referadu.